09122241722

021-28422656

مهدی کارخانه

با گواهینامه عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بیست و چهارساعت شبانه روز

باز کردن درب چوبی و ضد سرقت منازل

باز کردن درب چوبی و ضد سرقت منازل

باز کردن انواع درب چوبی و ضد سرقت ، رگلاژ درب و تعویض مغزی درب در تمام نقاط تهران

باز کردن درب خودرو

باز کردن درب خودرو

باز کردن درب انواع خودرو داخلی و خارجی در تمام نقاط تهران

ساخت سوئیچ کددار

ساخت سوئیچ کددار

ساخت انواع سوئیچ کددار خودرو داخلی و خارجی در تمام نقاط تهران

ساخت و تعمیر قفل

ساخت و تعمیر قفل

ساخت و تعمیر و نصب انواع قفل در تمام نقاط تهران

ساخت و تعمیر کلید

ساخت و تعمیر کلید

ساخت و تعمیر انواع کلید سوئیچی و کامپیوتری در تمام نقاط تهران

ساخت ریموت و کنترل

ساخت ریموت و کنترل

ساخت انواع ریموت و کنترل در تمام نقاط تهران